De praktijk neemt deel aan een klantervaringsonderzoek, met als doel de kwaliteit van de oefentherapeutische zorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Tijdens de intake zal aan u gevraagd worden of u akkoord gaat met uitwisseling van uw persoongegevens en emailadres met Qualizorg.