Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houden we een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een privacy reglement vastgelegd